DRANKENPLAATS.NL

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met Drankenplaats. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk overeengekomen en bevestigd zijn.

De leveringsvoorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen in de website van de Drankenplaats, en worden geacht erkenning en aanvaarding van deze voorwaarden in te houden.

Wij besteden de uiterste zorg aan Uw bestelling en het verzenden hiervan. Mocht het blijken dat bestellingen die onderweg beschadigd of verloren raken, waarbij de transporteur (DHL e,a,) bevestigd dat dit tijdens het transport gebeurt zal deze schade vergoed worden.

WIJ VERSTREKKEN GEEN ALCOHOL AAN PERSONEN BENEDEN DE 18 JAAR.

Wijzigingen op de prijs zijn te allen tijde voorbehouden.

De prijzen van onze producten zijn in euro’s en worden duidelijk op de website aangegeven. Op de website zijn de prijzen inclusief Nederlands accijns en inclusief Nederlands B.T.W., exclusief bezorgingskosten. Drankenplaats verstuurt de bestelling zodra de betaling ontvangen is, mits de bestelde artikelen voorradig zijn.

Bij het plaatsen van een bestelling via de website ontvangt de afnemer een orderbevestiging op het door de klant opgegeven E-mail adres. 

De bestelde goederen worden binnen 2 werkdagen aan U verstuurd.

Wanneer de overeengekomen verzendingstermijn van 2 dagen, om welke reden dan ook, overschreden wordt, zullen wij de klant hiervan ( via e-mail of telefoon) op de hoogte brengen. Mocht de klant het hiermee niet eens zijn kan deze dit bekenbaar maken door middel van een e-mail, telefonisch of via het contact formulier en kan de klant de bestelling annuleren en zal Drankenplaats het reeds betaalde factuur bedrag binnen 14 dagen retourneren.

Voor het herroepingsrecht houden wij een perioden van 14 dagen aan.

Drankenplaats is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten de schuld van Drankenplaats, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Deze omstandigheden zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in internetverbindingen, transportvertraging, een staking, extreme weersomstandigheden en andere niet voorziene bijzondere omstandigheden.  

De klant dient een klacht kenbaar te maken via email, telefonisch of via het contact formulier  

Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming vooraf door Drankenplaats, om informatie van de webshop te gebruiken, kopiëren of te bewerken.

AVG/Privacywet: 

-Wij gebruiken persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan het versturen van de bestellingen/het contacteren van de klant ivm wijzigingen hierover.

-Wij vragen geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

-Wij bewaren persoonsgegevens maximaal 3 jaar na het invullen hiervan.

-Er kan schriftelijk/via de mail een verzoek ingediend worden voor het direct verwijderen van de persoonsgegevens.

-Wij zullen uiterst nauwkeurig omgaan met u persoonsgegevens en kunt ervan op aan dat deze intern zeer streng beveiligd worden.

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Drankenplaats is het Nederlands recht van toepassing. 

Drankenplaats.nl

Verzendmethode:

- Pakketten worden verzonden via DHL

- Drankenplaats neemt de verzekerings kosten voor haar rekening.

- Bestellingen worden binnen 2 werkdagen verstuurd. Spoed bezorging in overleg

- Bestellingen die verzonden worden met DHL kunnen niet op rembours gekocht worden

 

Betaalmethoden:

- Via de webshop Ideal